الشركة الحديثة للهندسة و التوكيلات

MEACO - logo
Picture
About Company
Date of Establishment: 16/7/2008
About the company :

الشركة الحديثة للهندسة و التوكيلات

Target Markets: Pharmaceutical Factories
Founder: امنية عيد اللطيف & ايمان عيد اللطيف
Number of Employees: 23
Contact Details
Member Name: ايمان عبد اللطيف
Title: رئيس مجلس ادارة
Fax: 38267699
Website: